Wygodne i skuteczne środki ochrony dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych marki GISS pomagają chronić pracowników przed wszystkimi kluczowymi zagrożeniami związanymi z oddychaniem w przemyśle, w tym przed kurzem, toksycznymi cząsteczkami, aerozolami, oparami oraz niebezpiecznymi i drażniącymi cieczami. Wysoki poziom zapasów tych środków zapewnia ich dużą dostępność również w sytuacjach kryzysowych.